Pani Krysia, Dyrektor Przedszkola i żłobka 

Nauczyciel przedszkolny i wspomagający, lektor j.angielskiego, arte-terapeuta

fota 1png

Jestem pedagogiem z kilkunastoletnim doświadczeniem w edukacji najmłodszych.

Swoją zawodową drogę związałam z wczesną edukacją , ukończyłam m.in.

  1.  Studia na Pomorskiej Wyższej Szkole Humanistycznej na wydziale Pedagogicznym na kierunku Edukacja Elementarna i Nauczanie Języka Angielskiego.
  2. Podyplomowe studia Oligofrenopedagogika na PWSNS
  3. Warsztaty organizowane przez Centrum Metody Krakowskiej w zakresie:
  • czytania Symultaniczno-sekwencyjnego,
  • wspomagania procesów lewopółkulowych - usprawniania pracy lewej półkuli mózgu,
  • wczesnej diagnozy i terapi zaburzeń autystycznych

4. III stopniowy kurs doskonalący "Terapia behawioralna dzieci z autyzmem" IWRD w Gdańsku

5. II stopniowe szkolenie z zakresu Terapii Ręki

6. III stopniowe szkolenie w zakresie Metody Dobrego Sartu , UG

7. Szkolenie z zakresu metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

8. Szkolenie "Jestem chłopcem, jestem dziewczynka" prowadzonym w Centrum Pomocy Seksuologicznej

9. II stopniowe szkolenie trenerskie - Trening Umiejętności Społecznych

10. Studia podyplomowe na kierunku Arte-terapia

11. IV stopniowy kurs na kierunku Ceramika

 

Jestem także Absolwentką Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii oraz Mastére de Banque et Finance Uniwersytetu w Rouen we Francji co daje mi szansę kierowania placówką w profesjonalny sposób.

 Prywatnie, jestem mamą piątki dzieci. Dzięki nim odkryłam radości i wyzwania jakie stawia wychowanie małego człowieka. Moim sposobem na wychowanie jest spokój i konsekwencja, życzliwość i uśmiech, które dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i radość każdego dnia.

Moją pasją jest nauka języków obcych , ceramika i rzeźba.

Naukę języków obcych rozpoczęłam od najmłodszych lat mieszkając przez wiele lat wraz z rodzicami poza granicami kraju, stąd moja niezachwiana wiara oraz przekonanie o wadze wczesnej edukacji.

 

Motto: Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia.