SOBOTA  DL MALUCHA

Sobota Dla Malucha to 90 minutowe zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku przed-przedszkolnym (1,5-3,0) w towarzystwie Rodzica. 

Nadają się idealnie do adaptacji dziecka do przyszłego pobytu w przedszkolu. Zawierają wszystkie etapy dnia: powitanie, el.czytania, gimnastyka do muzyki, scenariusz przedszkolny, plastyka, zabawa swobodna z rówieśnikami.


Sobota Dla Malucha Play&Learn trwa 120 min , poszerzone zostały dodatkowo o 30-minutowe zajęcia językowe - Play&Learn


Cennik:

Sobota Dla Malucha - 90 zł/zajęcia

Sobota Dla Malucha Play&Learn - 120 zł/zajęcia

Opłaty pobierane są z góry,  w systemie 2-miesięcznym wyłącznie przelewem bankowym.